Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

Статут Копистиринської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

 Ліцензія на провадження освітньої діяльності      

 Структура та органи управління закладу        

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

 Освітні програми та перелік освітніх компонентів

 Територія обслуговування, закріплена за закладом

 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 Мова освітнього процесу - українська  

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти      

 Річний звіт про діяльність закладу

 Правила прийому до закладу освіти

 Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Протидія булінгу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти      

Положення про академічну доброчесність

Кошторис і фінансовий звіт  про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості: не отримували

Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством: не має

 

Навігація

Новини

Контакти

Адреса: вул.Центральна 69, с.Копистирин, Вінницька обл.

Тел.:(04344)28536

Email: kopystyrin@ukr.net